PREVEDERI LEGALE

Accesarea paginilor ISTRAM.NET implică acceptarea termenilor ce apar în continuare. Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti termeni sau condiţiile menţionate aici, nu utilizaţi această pagină web.

Limitarea responsabilităţilor

Obiectivul portalului web ISTRAM este acela de a oferi informaţii celor care vizitează pagina, limitând unele servicii pentru utilizatorii neînregistraţi în baza noastră de date. Respectivele conţinuturi şi servicii vor putea fi modificate fără un aviz anterior. În viitor unele servicii îşi vor schimba modalitatea de accesare, putând fi gratuite sau nu.

ISTRAM oferă şi/sau va oferi pe pagina web link-uri către alte pagini de Internet fără a se face responsabilă de disponibilitatea acestora sau de conţinutul respectivelor pagini. ISTRAM ENGINEERING SRL nu recomandă, nu garantează şi nici nu este de acord cu serviciile sau conţinuturile respectivelor link-uri.

Deşi informaţia oferită este foarte bine verificată pot apărea inexactităţi sau erori. ISTRAM ENGINEERING SRL nu se face responsabilă de folosirea conţinuturilor publicate pe această pagină web. La fel şi în cazul în care se apelează la material normativ sau legislaţie aplicată, se va proceda ca în cele spuse anterior.

ISTRAM ENGINEERING SRL nu se face responsabilă de daunele şi/sau prejudiciile care pot apărea ca urmare a imposibilităţii de a accesa portalul web.

Deşi ISTRAM ENGINEERING SRL dispune de un software antivirus, nu se face responsabilă de eventualele daune pe care viruşii le-ar putea cauza echipamentelor, datelor şi/sau programelor informatice ale utilizatorilor.

Prevenirea pirateriei

Dacă cunoaşteţi vreo situaţie de uz fraudulos a vreuneia dintre aplicaţiile ISTRAM, vă rugăm să ne contactaţi. Copierea ilegală aduce prejudicii atât furnizorului cât şi utilizatorilor.

Istram Engineering SRL îşi rezervă dreptul de a-şi lua toate măsurile tehnice şi juridice pentru a împiedica folosirea aplicaţiei fără licenţă, şi nu se face responsabilă de greşelile sau erorile ce derivă din uzul acestora.

Drepturi de proprietate intelectuală

Utilizatorul se obligă să folosească corect şi legitim conţinuturile şi serviciile aplicaţiilor ISTRAM abţinându-se din a folosi şi modifica respectivele materiale cu scopuri diferite de cele pur individuale şi/sau cu scopuri lucrative.

Toate conţinuturile, inclusiv imagini, logo şi firme care apar pe ISTRAM.NET sunt proprietatea ISTRAM ENGINEERING SRL şi sunt protejate prin legi naţionale şi internaţionale. Nu vor putea fi copiate sau publicate fără a avea în prealabil un acord scris din partea ISTRAM ENGINEERING SRL .

Descărcarea de tutoriale, demonstraţii, documente corporative şi/sau formative, precum şi fişierele de întreţinere şi actualizare la zi a aplicaţiilor este oferită de Istram Engineering SRL ca parte integrată din serviciul pe care îl oferă clienţilor săi şi vizitatorilor portalului. Modificările şi/sau distribuirea acestui material către terţi este interzisă.