POLITICA DE SECURITATE

În baza Legii 506/2004, din 25 noiembrie 2004 cu privire la ?Prelucrarea Datelor? cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, vă informăm că datele personale pe care le administrăm prin intermediul paginii web www.istram.net, vor avea caracter confidenţial şi vor fi parte integrantă dintr-un fişier gestionat de ISTRAM ENGINEERING SRL cu sediul în Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, Bl.B2, Tronson 2, etaj 8, Cam 804/805/813/814, Sector 4, Bucureşti. Datele personale vor fi folosite doar în Gestionarea şi Administrarea Cursurilor. ISTRAM ENGINEERING SRL garantează siguranţa şi confidenţialitatea datelor deţinute.

Astfel vă informăm că vă puteţi exercita drepturile de acces, actualizare, anulare şi contestare cu privire la perevederile Legii 506/2004, din 25 noiembrie 2004, trimiţând un e-mail către admbucharest@istram.net sau o scrisoare împreună cu datele dumneavoastră pe adresa Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, Bl. B2, Tronson 2, etaj 8, Cam 804/805/813/814, Sector 4, Bucureşti.

ISTRAM ENGINEERING SRL nu vinde, cedează, închiriază sau transmite în niciun fel vreo informaţie sau date cu caracter personal despre Clienţi/Utilizatori către terţi.

ISTRAM ENGINEERING SRL îşi informează utilizatorii despre faptul că nu foloseşte cookies pe acest Web Site.

Utilizatorul garantează că Datele Personale furnizate către ISTRAM ENGINEERING SRL sunt reale şi se face responsabil de comunicarea oricărei modificări. Utilizatorul este singurul responsabil de orice prejudiciu, direct sau indirect, care ar putea afecta ISTRAM ENGINEERING SRL din cauza completării formularelor cu date false, inexacte, incomplete sau neactualizate.

ISTRAM ENGINEERING SRL a luat măsurile necesare pentru a evita alterarea, pierderea, tratamentul sau accesul neautorizat la datele personale. Utilizatorul trebuie să fie conştient de faptul că măsurile de siguranţă pe Internet nu sunt 100% sigure.

Completarea formularelor de pe pagina web, implică acordul expres al Utilizatorului cu privire la includerea datelor cu caracter personal în fişierul automatizat ISTRAM ENGINEERING SRL.

Utilizatorul portalului ISTRAM.net acceptă expres să fie introdus în serviciile de notificare folosite de către ISTRAM ENGINEERING SRL, care constau în trimiterea de e-mail-uri şi verificări actuale sau viitoare care se pot realiza din aplicaţiile folosite.