Soluţii

CARTOGRAFIE DIGITALĂ

ISTRAM are propriul său suport CAD. Una dintre primele premise ce au stat la baza dezvoltării acestui modul a fost aceea de a oferi un puternic suport CAD care să conţină toate instrumentele necesare în acest gen de proiecte şi pe lângă acestea alte funcţionalităţi special concepute pentru controlul coordonatei Z a tuturor entităţilor, pentru simplul fapt că aplicaţia lucrează 100% cu entităţi 3D.

La momentul tipăririi planurilor, d-voastră trebuie să decideţi doar formatul planurilor şi apoi să le trimiteţi la dispozitivele de tipărire fizică sau virtuală (de ex. în cazul tipăririi în PDF) economisind astfel timp pentru activităţi mai importante. Mai mult, puteţi personaliza cartuşele planşelor astfel încât informaţiile de genul titlurilor, subtitlurilor sau numerotarea planurilor să fie cât mai accesibile şi uşor de introdus.

Numerotarea planurilor se face automat, majoritatea funcţionalităţilor şi meniurilor ce generează informaţii grafice au fost create ţinând cont de autonomia cu care lucrează un utilizator obişnuit.
back

Din nefericire nu întotdeauna avem la dispoziţie o cartografie perfectă. În acest sens ISTRAM oferă un complex de instrumente special concepute pentru editarea cartografiei şi rezolvarea cu succes a tuturor problemelor ce apar în astfel de cazuri.

Sistemul nostru de organizare bazat pe entităţi şi modele permite organizarea informaţiilor astfel încât accesul la orice fel de entitate care se vrea a fi editată să se realizeze foarte uşor. De asemena sunt disponibile alte funcţiuni de analiză ce filtrează, selectează, schimbă, deplasează sau rotesc elemente, unele dintre acestea fiind specifice procesării coordonatei Z.

Curbele de nivel cu sau fără coordonate Z pot fi imediat etichetate cu cota Z sau cu simboluri punctuale. Mai mult, există un Snap creat special pentru lucrul cu suprafeţele 3D ce poate fi folosit la adăugarea unei entităţi ce se spijină direct pe modelul digital al terenului.

ISTRAM oferă un sistem ce permite modificarea sistemelor de proiecţie care stau la originea cartografiei, schimbarea elipsoidului, schimbarea fusului sau sistemului de proiecţie, fără a fi necesară utilizarea unor conversori externi pentru a prelucra datele primite.

Dacă entităţile dintr-o cartografie nu se găsesc în poziţia corectă se poate folosi un instrument pentru transformarea coordonatelor ce include toate operaţiile necesare pentru poziţionarea informaţiilor în poziţia corectă: translaţie, rotaţie, scalare sau transformare Helmert.

ISTRAM dispune de un puternic sistem ce permite importul şi exportul datelor de la/către cele mai răspândite aplicaţii CAD, AutoCAD (c) sau Microstation (c). Mai mult, aplicaţia poate utiliza un dicţionar de conversie cu ajutorul căruia toate datele vor fi vizualizate folosind aceleaşi tipuri de entităţi: linii, simboluri,?

Se pot utiliza ca date aduse din câmp, ridicări topografice realizate cu staţii totale sau cu dispozitive GPS care ulterior sunt procesate cu ajutorul conversorilor. Dacă din vreun motiv anume există vreun format pentru care nu este disponibil conversorul corespondent, departamentul nostru de informatică va programa şi pune la dispoziţie aplicaţia necesară în cel mai scurt timp.

Atât la nivel vectorial cât şi raster, ISTRAM beneficiază de un format intern de date ce permite manipularea unor mari cantităţi de date fără apariţia vreunei erori sau blocări de sistem. Funcţiunile dinamice de zoom sau deplasare, vizualizarea 3D sau analizele geometrice sunt efectuate într-un timp foarte scurt.

ISTRAM dispune de instrumente ce permit organizarea informaţiilor şi înmagazinarea lor în fişiere separate ce ulterior pot fi încărcate printr-un gestionar de fişiere şi zone ce optimizează resursele şi încărcarea informaţiilor doar atunci când este necesar. Trebuie precizat faptul că aplicaţia dispune de un sistem de gestionare a bazelor de date cartografice cu ajutorul căruia informaţia poate fi manipulată la orice nivel de complexitate.

Cu ISTRAM se pot genera modele digitale ale terenului folosind ridicări topografice sau date vectoriale de diverse origini. Aplicaţia este special concepută pentru procesarea corectă a punctelor şi a liniilor caracteristice ce se folosesc în mod obişnuit pentru definirea suprafeţelor. Generarea modelului de triunghiuri ca şi procesul de generare a liniilor de nivel sunt operaţiuni eficace şi rapide.

Puterea de procesare a aplicaţiei permite lucrul cu fişiere foarte mari, ce pot cuprinde informaţii pentru zeci de km de drum sau suprafeţe de zeci de ha, fără nici un fel de problemă, în acelaşi timp având posibilitatea de a delimita contururile sau insulele unde nu se doreşte să se efectueze triangulaţia.

Modelele generate pot fi utilizate în orice moment, oferindu-se posibilitatea de a le salva într-un format special, specific pentru alte funcţionalităţi ale programului cu ajutorul cărora se pot realiza diverse analize şi procese: intersecţii între suprafeţe, calcul de volume săpătură-umplutură, bazine hidrografice, etc…

Atât în cazul unei ridicări topografice constituită dintr-o mulţime de puncte cât şi în cazul unor profile transversale ridicate în cazul reabilitărilor, ISTRAM oferă instrumente special concepute pentru comunicarea cu multiple staţii topografice cât şi cu dispozitive GPS. Fişierele convertite formatelor interne ISTRAM pot fi vizualizate şi corectate imediat sau folosite pentru controlul stadiului constructiv al proiectului în cauză.

Calculul de volume pentru săpătură şi umplutură se face imediat, generându-se planuri şi listări ce permit protejarea datelor într-o formă foarte simplă. Ca o diferenţă faţă de alte aplicaţii, editorul de profile ISTRAM dispune de mai mult de 30 de utilităţi ce răspund tuturor problemelor ce pot apărea în cadrul unui proiect: limitarea unei suprafeţe faţă de alta, obţinerea intersecţiei între două linii,…etc.

Funcţiunea carnet electronic? este o aplicaţie ce permite realizarea unor operaţii topografice uzuale: compensări de reţele, transformări, …etc. De asemenea trebuie să se ia în considerare faptul că oricând se poate apela la sisteme de georeferenţiere şi proiecţie. În cazul ridicărilor tahimetrice se obişnuieşte codificarea anumitor linii caracteristice ale terenului, acest concept regăsindu-se în cadrul ISTRAM.

MODELAREA DE SUPRAFETE

There are not any more solutions.

FOTOREALISMŞI REALITE VIRTUALĂ

There are not any more solutions.

FOTOREALISMŞI REALITE VIRTUALĂ

There are not any more solutions.

PROIECTE DE INFRASTRUCTURA

Aplicaţia noastră permite controlul tuturor proceselor de desen şi construcţie pentru orice tip de lucrare de infrastructură. Programul nostru rezolvă toate necesităţile şi problemele întâmpinate de inginerul proiectant, fiind un instrument ce nu depinde de niciun modul CAD exterior, toate funcţionalităţile din această categorie regăsindu-se în structura sa. Filozofia şi conceptele folosite au la bază o experienţă de 17 ani, prin participarea activ la proiectarea şi construcţia unor lucrări de infrastructură de mare anvergură atât pe teritoriul Spaniei cât şi în afara ei.

Se ţine cont de toate elementele pe care inginerul proiectant le va utiliza în cadrul unui proiect: cartografia terenului existent, traseul axelor în plan, proiecţia în plan vertical, secţiune transversală, calculul cantităţilor, planurile şi rapoartele pe care inginerul proiectant trebuie să le predea clientului precum şi toate informaţiile necesare de-a lungul procesului constructiv. Trebuie menţionat faptul că ISTRAM nu este un instrument CAD generic la care s-au adăugat câteva funcţionalităţi.

Cu ISTRAM se pot executa atât proiecte simple, cum este exemplul unui proiect de drum judeţean sau comunal, cât şi proiecte complexe de autostrăzi unde sunt luaţi în calcul toţi parametrii ce intervin în astfel de proiecte. Întotdeauna sistemul de lucru este acelaşi şi în acelaşi timp interactiv, nefiind necesară accesarea unor meniuri sau submeniuri complicate pentru adăugarea sau verificarea unor mecanizări ale datelor.

În ferestrele de dialog sunt organizate comenzi de calcul şi câmpuri pentru introducerea informaţiilor ce permit definirea atât a elementelor în plan, proiecţie verticală şi secţiune transversală cât şi procesele de mecanizare, accesul la aceste meniuri fiind unul simplu şi intuitiv.

Filozofia ISTRAM este aceea de a oferi libertate şi flexibilitate utilizatorului, neobligându-l să definească toate elementele necesare pentru a continua proiectul.

În meniurile aplicaţiei se pot defini elementele secţiunii transversale de formă parametrică sau vectorială, cea din urmă variantă permiţând definirea oricărui tip de secţiune transversală şi a elementelor componente: rigole, taluzuri, zone mediane, trotuare, etc…, indiferent de forma sau aspectul lor.

Când anumite particularităţi ale proiectului ne obligă la proiectarea unor elemente ce-şi schimbă forma sau dimensiunea în funcţie de înălţimea terenului, faţă de alte aplicaţii, ISTRAM oferă posibilitatea de a aplica o secţiune sau alta de formă independentă. Ca exemplu poate fi luat un fişier text pregătit de utilizator ce conţine dimensiunile unui zid de sprijin de unde programul selectează automat informaţiile necesare proiectului.

ISTRAM permite definirea cu mare flexibilitate a diferitelor părţi ale secţiunii transversale (sistem rutier, sol selecţionat, excavaţii suplimentare, pat-drum, rigole) oferind utilizatorului posibilitatea de a introduce datele de intrare în ordinea dorită.

ISTRAM oferă funcţionalităţi ce permit definirea relaţiilor de conexiune dintre axe. Această temă este oarecum delicată pentru majoritatea inginerilor, fiind conştienţi de faptul că, cu alte aplicatii se pierde foarte mult timp pentru a defini, ajusta, calcula sau verifica astfel de operaţii.

Automatizarea proceselor este prezentă în foarte multe meniuri ale aplicaţiei, răspunzând necesităţilor multor clienţi. Forma de abordare a unui proiect cu aplicaţia ISTRAM este una globală, nu unitară pentru fiecare axă în parte, permiţându-se astfel generarea unor conexiuni complete într-un timp foarte scurt.

Modul de organizare al proiectului permite definirea pentru fiecare axă a unui stil de desen, model de calcul, un grup din care aceasta face parte sau felul în care se va realiza calculul de cantităţi. Această structură flexibilă permite utilizatorilor să definească diverse scenarii şi alternative, în acest fel verificând diferitele soluţii constructive.

În momentul prezentării rezultatelor, de cele mai multe ori cantitatea de timp pierdută este considerabilă ţinând cont că unele elemente trebuie adăugate, modificate, eliminate cu alte aplicaţii CAD. Cu ISTRAM aceste procedee de generare a rezultatelor grafice se pot automatiza, reducând foarte mult timpul şi resursele utilizate în astfel de operaţiuni.

Sistemul acoperă toate temele specifice care apar în mod obişnuit într-un proiect de inginerie civilă, mai mult, utilizatorul poate personaliza 100% modelele de planuri generate, evitându-se în acest fel revizuirea rezultatelor grafice cu alte aplicaţii CAD.

Rezultatele se pot distribui tuturor echipelor care lucrează în cadrul unui proiect. Dispozitivele virtuale de tipărire permit selectarea unui limbaj (CAD, PDF, SVG) cu care se va genera informaţia digitală.

Măsurătorile liniare, prin suprafeţe, volumetrice care se pot genera cu ISTRAM sunt realizate printr-un sistem ce analizează şi procesează secţiunile proiectate pentru a oferi posibilitatea de a genera rezultate independent de layer-ele şi suprafeţele create. În acelaşi timp există posibilitatea de a aplica câte un algoritm de calcul diferit pentru fiecare axă în parte.

Atât algoritmii de calcul cât şi stilurile de desenare sunt adaptate continuu la noile funcţionalităţi programate de către departamentul de dezvoltare, asigurându-se continuitate fluxului de lucru, fără necesitatea de a schimba, transforma sau modifica datele generate cu versiunile anterioare sau actualizate ale programului.

Listările şi fişierele de date sunt generate în acelaşi timp cu calculul geometric, astfel garantându-se întotdeauna corelarea cu ultimele schimbări efectuate. Aşadar nu este necesar nici un tip de conversie între fişierele generate cu versiuni diferite ale aplicaţiei.

În etapa de proiectare sau verificare se recomandă verificarea condiţiilor geometrice în raport cu normativele de proiectare. ISTRAM dispune de această funcţionalitate şi oferă posibilitatea de utilizare a normativelor de proiectare, oferind întotdeauna valorile cele mai adecvate şi exacte de care inginerul proiectant are nevoie în acel moment.

În orice moment, autoritatea contractantă poate beneficia de rapoarte şi planuri realizate de ISTRAM unde se regăsesc enumerate diferitele ?nereguli? ale unui traseu, oferind informaţii complete despre raze şi clotoide ale căror valori depăşesc limitele prevăzute în normele de trasare, amenajări în spaţiu ale curbelor,….etc.

Unele instrumente şi complemente ISTRAM permit generarea diagramelor de viteză, studii de vizibilitate sau planuri cu traiectoriile şi gabaritele vehiculelor, oferind posibilitatea de a îmbunătăţii calitatea unui proiect.

ISTRAM are o structură ce permite înmagazinarea datelor oricărui tip de lucrare liniară, indiferent de funcţionalitatea acesteia: drumuri, autostrăzi, căi ferate, conducte, canale,…etc. ISTRAM ţine cont de particularităţile fiecărui tip de infrastructură, organizându-le astfel încât să se poată lucra cu toate tipurile sub acelaşi sistem de lucru, fără a schimba mediul de lucru.

Operaţiile de procesare a datelor şi de generare a rezultatelor sunt aceleaşi pentru toate tipurile de proiecte, putându-se utiliza şabloane sau stiluri de desen personalizate, asigurându-se astfel desenul oricărei particularităţi constructive a diverselor elemente constructive: traversele şi şinele pentru calea ferată, alimentări cu apă şi distribuţie, sisteme rutiere,…etc.

Prin acest tip de organizare creşte considerabil randamentul echipei de proiectare oferindu-i posibilitatea de a aborda proiecte multidisciplinare amortizând într-un timp foarte scurt investiţia făcută în momentul achiziţionării acestei aplicaţii. Mai mult, continua evoluţie şi îmbunătăţire a aplicaţiei sunt o garanţie pentru viitoarea activitate a companiei d-voastră.

Particularităţile constructive ce se regăsesc în proiectele de reabilitare a unui drum sau cale ferată, prin care se doreşte mărirea capacităţii portante, au fost tratate foarte amănunţit, ţinând cont de multitudinea de particularităţi geometrice ce trebuie rezolvate.

Respectând cerinţele utilizatorilor, ISTRAM oferă toate funcţionalităţile necesare rezolvării tuturor problemelor ce apar în mod obişnuit în proiectele de reabilitare şi reconstrucţie: frezare, demolare, casete, excavaţii,…etc.

De asemenea ISTRAM oferă posibilitatea de a utiliza într-o formă cât mai optimă datele traseului de drum existent pentru definiţia noului traseu de drum, ţinând cont de supraînălţarea căii de rulare existente, minimizând astfel cantitatea de sistem rutier nou ce urmează a fi utilizat la modernizarea drumului.

Proiectarea oricărei tipologii constructive cu ajutorul lui ISTRAM, ţine cont de toate particularităţile constructive ale unei secţiuni transversale tip: fie că este vorba de o autostradă de mare viteză sau de o secţiune de tunel sau tunel fals, aplicaţia oferă ferestre de dialog complete pentru definirea de formă parametrică sau vectorială a tuturor suprafeţelor ce alcătuiesc bolta şi contrabolta în cazul tunelelor, excavaţia sau umplutura realizată în cazul tunelelor false.

Pentru fiecare tronson al unui proiect de tunel există posibilitatea de definire a excavaţiei şi a diferitelor nivele de îmbrăcăminte. Fiecare din elemetele definite este tratat la fel ca în cazul unui proiect de drum normal, sistemul fiind 100% compatibil, practic fiind vorba de aceeaşi aplicaţie. Rapoartele cu coordonatele geometrice şi listele de cantităţi sunt obţinute la fel ca în cazul unui proiect de drum normal.

La fel de important ca şi faza de proiectare este momentul generării rapoartelor şi listelor de cantităţi ce permit susţinerea şi prezentarea unei oferte economice. În acest sens ISTRAM oferă instrumentele necesare astfel încât această operaţiune să nu fie o simplă funcţionalitate ci un capitol important al aplicaţiei.

Listele cu mişcarea pământurilor, listele cu straturile sistemului rutier, suprafeţele taluzurilor ce vor fi îmbrăcate cu un strat vegetal, metrii liniari de rigolă, kilogramele de oţel şi beton, etc…, se generează ţinând cont de sistemul în care se definesc unităţile de măsură şi preţurile unitare, oferind astfel posibilitatea de generare a unor listări complet personalizate.

Versatilitatea programului permite toate tipurile de grupări ierarhice necesare: după axe, după grupuri de axe ale proiectului, după tipul de element constructiv, în funcţie de etapele de execuţie, dată, contractant,….etc. Rapoartele generate permit o gestionare adecvată a procesului constructiv.

Un utilizator ISTRAM, nu va avea probleme în momentul abordării unui alt tip de proiect în afara proiectelor de drumuri şi autostrăzi. Filozofia de lucru este aceeaşi, punându-se la dispoziţia utilizatorului instrumentele necesare pentru realizarea unui proiect de cale ferată.

Definiţia aparatelor de cale ce conectează axele în plan, definiţia stratului de formă şi a solului selecţionat, stratului de balast, a şinelor şi traversei, sunt complet îndeplinite de aplicaţie, generarea fişierelor de profile transversale ale proiectului bazându-se pe aceeaşi structură de date, drept pentru care se pot utiliza toate instrumentele ISTRAM indiferent de tipul de proiect abordat.

Cum este normal, toate particularităţile geometrice întâlnite atât la definiţia traseului în plan cât şi a secţiunii transversale sunt rezolvate de către aplicaţie, oferindu-se norme de proiectare ce permit ajustarea geometriei căii în funcţie de limitele impuse.

Utilizatorii ISTRAM nu trebuie să schimbe aplicaţia în momentul în care au de realizat o axă a unei conducte, ci efectiv se apasă o singură tastă cu care se decide tipul de proiect asociat fiecărei axe. În acest mod sunt îndeplinite toate condiţiile necesare pentru realizarea unui şanţ, tub sau conductă.

Aplicaţia permite anumite calcule hidraulice bazice ce permit inginerului să dimensioneze corect tronsoanele de canalizare sau să utilizeze corect elementele prefabricate şi accesoriile aferente ce se poziţionează în punctele caracteristice ale traseului unui proiect.

În concluzie, filozofia, principiile de proiectare, precum şi rezultatele ce trebuie prezentate respectă aceeaşi structură ca în cazul unui proiect de drum.

Conexiunile geometrice şi constructive întâlnite în cazul unei reţele de străzi sunt rezolvate de ISTRAM într-o formă rapidă şi simplă, oferindu-se imediat soluţia constructivă în funcţie de raza introdusă de utilizator. Într-un timp foarte scurt se pot vizualiza rezultatele, şterge şi apoi verifica cu alte valori ale razelor.

Cantităţile şi rapoartele geometrice sunt obţinute imediat, făcând parte din documentaţia proiectului, nefiind necesară adăugarea manuală a vreunui fişier. Sistemul de calcul global al proiectului şi posibilitatea de organizare a axelor în grupuri sunt două funcţionalităţi vitale pentru proiectele de acest gen.

Modificarea suprafeţei terenului, a geometriei axului în plan sau a secţiunii transversale a axelor ce se intersectează poate fi recalculată imediat, oferindu-se în acelaşi timp şi posibilitatea de a verifica toate rapoartele şi condiţiile geometrice din cadrul proiectului.

Această problemă este complet rezolvată de ISTRAM, având întotdeauna certitudinea că rapoartele şi listările prezentate clientului sunt actualizate conform ultimelor modificări aduse proiectului.

Respectând această filozofie, se oferă totuşi posibilitatea de a genera rapoarte şi listări în orice moment a diverselor alternative pentru o corectă evaluare a unui proiect.

Gestiunea proiectului se bazează pe un sistem ce permite asocierea pentru fiecare axă în parte a definiţiilor geometrice înmagazinate în fişiere independente, acest lucru oferind posibilitatea de a verifica, în orice moment, informaţia utilizată la momentul respectiv.

Uneori geologia terenului unde trebuie să desenăm un proiect este definită prin nişte orizonturi geotehnice de care trebuie să ţinem cont la nivel constructiv. ISTRAM permite definirea diverselor suprafeţe cu care programul interacţionează la nivel geometric.

Aplicaţia ţine cont de posibilitatea ca taluzurile de debleu şi rambleu pot fi diferite depinzând de tipul terenului sau că în zonele de contact între pământ şi rocă uneori este necesar să definim alt tip de geometrie.

Cantităţile sunt calculate ţinând cont de aceste principii, permiţând inginerului întocmirea unei oferte cât mai reală.

În timpul procesului constructiv ISTRAM este un instrument important pentru operaţiile de control, oferindu-vă informaţiile necesare pentru a factura sau evalua costul lucrărilor.

Atât în cazul suprafeţelor normale corespondente unei platforme cât şi în cazul excavaţiilor pentru tunele, ISTRAM oferă instrumente ce permit cunoaşterea diferenţelor între proiect şi construcţie, având astfel posibilitatea să luaţi deciziile care se impun.

Cantităţile de lucrări calculate lunar, sunt gestionate de program, respectând posibilitatea de a stabili unităţile de măsură sau calculând doar lucrările ce corespund cu geometria proiectului.