Caracteristici ISTRAM

ISTRAM este o aplicaţie special concepută pentru întocmirea proiectelor de inginerie civilă.

Puterea de calcul a programului şi concepţia globală la nivel de lucru reprezintă două caracteristici importante, apreciate de clienţii noştri.

Spre deosebire de alte aplicaţii, mediul de lucru este conceput special pentru a permite inginerului gruparea datelor geometrice provenite de la diferite faze de proiectare, obţinându-se în final rezultate grafice şi informaţii într-un timp foarte scurt, fără a fi necesară parcurgerea succesivă a unor ferestre suplimentare de dialog.

Structura sa modulară permite alegerea configuraţiei optime în funcţie de necesităţi existând posibilitatea de a opta pentru o variantă simplă care să cuprindă proiectarea drumurilor şi autostrăzilor, ajungând până la una foarte complexă care permite rezolvarea proiectelor de căi ferate, distribuţie şi alimentare prin intermediul reţelelor de aducţiune, reabilitarea părţilor carosabile existente, proiecte pentru urbanizări, extracţii de minereuri, etc.

Departamentul pentru suport şi asistenţă tehnică vine în întâmpinarea solicitărilor dumneavoastră în mod direct şi personal. Pentru orice nelămurire vă puteţi adresa serviciilor noastre abilitate. În situaţiile ce impun implementarea unor noi funcţionalităţi în program vom trece la rezolvarea acestora într-o manieră cât mai rapid posibilă.

  • CARTOGRAFIE DIGITALă
  • PROIECTE DE LUCRăRI LINIAR
  • MODELAREA SUPRAFEţELOR
  • FOTOREALISM şI REALITATE VIRTUALă
  • SIST. DE INFORMAţII GEOGRAFICE
  • De întreținere a infrastructurii
  • ALTE APLICAţII

CARTOGRAFIE DIGITALă

Reprezintă mediul de lucru destinat editării cartografiei digitale, oferind utilizatorului instrumente caracteristice proprii editoarelor CAD dar şi alte instrumente tipice utilizate pentru proiectele de inginerie civilă. Spre deosebire de alte aplicaţii ISTRAM lucrează 100% cu entităţi 3D.Aplicaţia poate monitoriza importul şi exportul datelor de provenienţă multiplă, incluzând aici staţii totale, echipamente GPS precum şi formate digitale preluate de la alte aplicaţii.

Sistemul se completează cu un puternic generator de modele digitale, un modul dedicat gestionării imaginilor raster şi un sistem complet de plotare.

Click here to view technical data sheet

PROIECTE DE LUCRăRI LINIAR

ISTRAM permite întocmirea tuturor proiectelor de infrastructură începând cu proiecte simple de căi de comunicaţii(drumuri comunale, reţele stradale, etc) până la cele mai complexe proiecte de autostrăzi, rezolvând în mod automat relaţiile existente între axe, fapt obişnuit în cazul executării unui nod rutier sau a unei bretele (conexiune).

Puterea de calcul, controlul asupra proiectului şi filozofia de proiectare bazată pe suprafeţe şi coduri dau posibilitatea de rezolvare a oricărui tip de particularitate constructivă. Ca o principală remarcă se detaşează facilitatea şi versatilitatea de realizare a secţiunilor de tunel.

Aplicaţia pune la dispoziţia utilizatorului asistenţa în vederea îndeplinirii şi verificării normativelor obişnuite de proiectare pentru traseul aferent, întocmind analize de vizibilitate, diagrame de viteze şi traiectorii pentru autovehicule.

Posibilitatea de personalizare a rapoartelor grafice, a utilităţilor şi complementelor dezvoltate permit inginerului să dispună de planuri şi rapoarte complete.

Una dintre funcţionalităţile cele mai puternice se evidenţiază prin motorul de calcul ce permite obţinerea tuturor tipurilor de calcule pentru volume ce conduc în final la evaluarea economică a tuturor unităţilor constructive din proiectul dumneavoastră.

Proiecte de drumuri

Proiecte de Cale Ferată
Se utilizează la întocmirea traseelor de cale ferată simplă sau dublă şi rezolvă cu uşurinţă problemele legate de folosirea aparatelor de cale.

Alimentări şi distribuţie, conducte
Domeniul de aplicare al acestui submodul este legat de definirea şanţurilor şi conductelor. Beneficiind de instrumente ce calculează diferiţi parametri şi relaţii puteţi ajunge să creaţi secţiuni de maximă complexitate.

Proiecte de reabilitare şi reconstrucţie
Rezolvă cu mare rapiditate relaţiile complexe ce intervin la definirea parametrilor în proiectele de reabilitare (ranforsare sistem rutier, lărgire parte carosabilă, îmbunătăţire traseu în plan, etc). Toate calculele de volum implicate în aceste procese au un răspuns foarte rapid.

Urmărirea şi controlul proiectelor
Gestionează lucrările de execuţie controlând măsurătorile de volume şi toleranţele din cadrul fiecărei faze, utilizând instrumente ce permit o prelucrare rapidă a datelor de teren.

Controlul proiectelor de tunele
Controlul geometriei proiectate şi construite se realizează comparând şi analizând datele obţinute de la profilometru cu cele din proiect.

Diagrama de masă

Porturi

Click here to view technical data sheet

MODELAREA SUPRAFEţELOR

Aplicaţia oferă o listă variată de instrumente 3D cu aplicabilitate pentru proiectele de lucrări neliniare (platforme de depozitare, extragere minereuri, cariere de suprafaţă, etc). Cu ajutorul acestei aplicaţii clienţii noştri proiectează şi urmăresc cariere, halde de steril, bazine de acumulare, etc.

Acest modul permite lucrul cu cartografia bazată pe curbe de nivel, reţele 3D sau cu modele digitale de teren ce pot fi generate automat.

Acelaşi modul permite realizarea de analize spaţiale, determinând şi calculând intersecţiile dintre suprafeţe, generând zonele cu potenţial inundabil sau limitele de vizibilitate.

Click here to view technical data sheet

FOTOREALISM şI REALITATE VIRTUALă

slide4Acest modul oferă posibilitatea de reprezentare virtuală combinând proiectul cu cartografia, utilizând fotografia aeriană pentru a contribui la îmbunătăţirea informaţiei grafice relative la terenul existent prin culoare şi textură.

De acest modul se poate face uz în cazul prezentărilor publice a proiectelor, a studiilor de impact ambiental sau vizual precum şi a simulărilor de diverse tipuri. Modulul oferă posibilitatea de generare a animaţiilor.

Fluxul de lucru este mai simplu decât în cazul aplicaţiilor 3D convenţionale. Trebuie menţionat de asemenea faptul că puterea de lucru a fost dezvoltată special pentru a lucra cu elemente proprii sau tipice proiectelor de infrastructură.

SIST. DE INFORMAţII GEOGRAFICE

GIS-ul creat de noi a fost dezvoltat special şi adaptat lucrului cu cartografia vectorială, bazându-se pe un sistem puternic şi intuitiv pentru controlul topologiei.

Proiectele de lucrări liniare sunt încărcate în mod automat. Administrarea proceselor de expropriere ca principală aplicaţie sunt foarte simple şi intuitive.

Un ansamblu complet de instrumente permite realizarea analizelor spaţiale de diverse tipuri, inclusiv a celor legate de reţele. Generarea rapoartelor şi graficelor obişnuite se obţine într-un mod foarte uşor.

În final acest modul este caracteristic întreţinerii şi conservării infrastructurilor liniare permiţând o administrare optimă a datelor inventariate şi a sarcinilor corespunzătoare de întreţinere.

De întreținere a infrastructurii.

Un modul specific pentru conservarea și întreținerea infrastructurilor liniare permite gestionarea optimă a datelor de inventar și de întreținere aferente.

ALTE APLICAţII

Diagrama maselor şi compensarea terasamentelor.

Oferă instrumentele necesare pentru proiectarea şi gestionarea deplasărilor de pământ asociat proceselor de execuţie din cadrul lucrărilor liniare. Graficele schematice realizate, prezintă originea şi destinaţia din cadrul fiecărei operaţii şi care, completate cu celelalte informaţii, permit inginerului să evalueze corect din punct de vedere tehnic şi economic soluţiile alese.

Calculul şi proiectarea grinzilor prefabricate

Permite definirea geometriei pilelor şi grinzilor, obţinându-se o multitudine de date care pot fi apoi reutilizate în procesele constructive.